Thursday, May 29, 2008

(Najm: 1-6)

Demi bintang ketika terbenam.
Kawanmu (Muhammad)tidak sesat dan tidak pula keliru.
Dan tiadalah yang ia ucapkan itu (Al-Quran)
menurut kemahuan hawa nafsunya.
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)
Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sgt kuat.
Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril) itu menampakan diri dengn rupa yang asli

No comments: